Sinteza likovnih
umetnosti u Vojvodini
(1950-1990): Autori i dela

Sinteza likovnih umetnosti u Vojvodini
(1950-1990): Autori i dela

dr Zdravko Rajčetić, Vladimir Mitrović

Pokret Sinteze, kao oblik javne umetnosti na prostoru Vojvodine i Jugoslavije, pojavio se sredinom pedesetih godina prošlog veka povezivanjem arhitekture, urbanizma, likovnih i primenjenih umetnosti. Njeni principi su aktivno primenjivani više od tridesetak godina i, za to vreme, Sinteza je postala jedan od reprezenata jugoslovenskog puta razvoja samoupravnog socijalizma, njenog otvaranja prema svetu i modernizacije društva, politike, privrede, ali i kulture i umetnosti, koja je između ostalog vodila i ka obnovi građanskog života.

Podrška: