Autori i saradnici

dr Zdravko Rajčetić

Teoretičar umetnosti i medija

Doktorirao na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, bavi se naučnim istraživanjima iz oblasti teorije umetnosti i medija. Stvara i izlaže svoja dela iz oblasti umetničke keramike, likovne sinteze i grafičkog dizajna.
Član je UPIDIV-a od 1996. godine

Vladimir Mitrović

Kustos (MSUV)

Istoričar umetnosti, viši kustos Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, sa više od trideset godina aktivne autorske i kustoske prakse.
Član je UPIDIV-a od 1996. godine

Tehnička podrška


Marko Ercegović

Fotografija

Nenad S. Lazić

Grafički dizajn