Literatura

Fotografije

Jovan Njegović Drndak (Zrenjanin), Marko Ercegović (Novi Sad), Dokumentacija Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Dokumentacija Zdravka Rajčetića

Odabrana literature / Hronološki prikaz

 • Laslo Slađi (Ur.), Umetničke kolonije u Vojvodini / Muvesztelepek Vajdasagban (1952–1972), Likovni susret, Subotica, 1973.
 • Ipacs Jozsef, Dvadeset godina Umetničke kolonije u Bačkoj Topoli 1953-1973. Umetnička kolonija Bačka Topola, 1973.
 • R. Barković, „Čudno selo Čelarevo“, Borba, Beograd, 29. avgust 1977.
 • Vladislav Rajčetić (Ur.), Oblici likovne sinteze u funkciji života i rada, katalog, UPIDIV, Novi Sad, 1977.
 • Vladislav Rajčetić, Vladislav Rajčetić: Unikatna keramika, katalog izložbe, Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana, Sombor, 1979.
 • Kelman Feher (Ur.), Umetnička kolonija u Senti / Zentai muvesztelep, Forum, Ujvidek / Novi Sad, 1980
 • Đorđe Jović, Sinteza, Izložba ostvarenih oblika Sinteze u Vojvodini 1953-1980, katalog izložbe, Savremena galerija UK Ečka, Zrenjanin, 1981.
 • Miloš Arsić, Boško Petrović (1922–1982), Galerija savremene likovne umetnosti Novi Sad, 1984.
 • Popis slikarskih i vajarskih dela u društvenom posedu i privatnoj svojini na području Bačke, sv. VI, Novi Sad, 1986.
 • Jovan Maček, Topografski pregled spomenika narodnooslobodilačkog rata, Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine, Vanredni broj, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Novi Sad, 1988.
 • Jovan Maček, Spomenici revolucije Vojvodine, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Vojvodine, Novi Sad, 1988.
 • Slobodan Jovanović, „Misao, ambijent, vreme, sinteza i stvarnost“, Polja, Novi Sad.
 • Jevta Jevtović, Duša i oblik: Mađarska umetnost 1896 – 1914, katalog izložbe, Narodni muzej, Beograd, 1988.
 • Pavle Vasić, Umetnička topografija Pančeva, Matica srpska, Novi Sad, 1989.
 • Vera Jovanović, Sava Sandić – na raskrsnici srpskog vajarstva, Spomen zbirka Pavla Beljanskog, Matica srpska, Novi Sad 1990.
 • Vera Jovanović, Mira Sandić – likovi i oblici detinjstva i mladosti, Spomen zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad 1996.
 • Momčilo Karanović, Čelarevo 1945 – 1996: Monografija, Čelarevo, 1997.
 • Vera Jovanović, Paja Pavle Radovanović (1923-1981), Spomen zbirka Pavla Beljanskog, Arhiv Vojvodine, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 1997.
 • Donka Stančiž, Vitraži: Novi Sad, Petrovaradin, Sremski Karlovci, Futog, Opštinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Novi Sad, 1997.
 • Mladenko M. Kumović, Muzeji u Vojvodini 1847 – 1997: Kulturna politika i razvoj, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2000.
 • Milana Bikicki, Život i stvaralaštvo Jovana Bikickog, Matica srpska, Novi Sad, 2003.
 • Marijana Petrović Raić, Dragoslav Stojanović Sip (1920 – 1976), katalog izložbe, Muzej primenjenih umetosti, Beograd, 2003.
 • Olga Šram, Ivan Jandrić, Likovni susret, Subotica, 2004.
 • Miško Šuvaković, Dragomir Ugren (Ur.), Evropski konteksti umetnosti XX veka u Vojvodini, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2008.
 • Sava Stepanov (Ur.), Irina Subotić, Sreto Bošnjak, Dragoljub Adžić: 50 godina bavljenja keramičkom skulpturom, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad, 2008.
 • Vladimir Mitrović, Arhitektura XX veka u Vojvodini, Muzej savremen umetnosti Vojvodine, Akademska knjiga, Novi Sad, 2010.
 • Zdravko Rajčetić, Umetničko delo u virtuelnom prostoru, doktorska disertacija, Univerzitet umetnosti, Beograd, 2010.
 • Vesna Latinović (ur.), Jovan Soldatović, Galerija Bel Art, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Vegamedia,  Novi Sad, 2011.
 • Biljana Mišić, Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu. Istorija gradjenja. Od Predsedništva vlade FNRJ do palate ’’Srbija’’, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada, Beograd, 2011.
 • Grupa autora, Umetnička topografija Novog Sada, Matica srpska, Novi Sad, 2014.
 • Vladimir Mitrović, Zdravko Rajčetić, Uroš Nedeljković (Ur.), Na ramenima velikana: UPIDIV 50 godina, UPIDIV, Novi Sad, 2015.
 • Ž. Balaban, „Zrenjanin krije brojna umetnička dela: Skulpture po fabrikama“, Dnevnik, Novi Sad, 2. novembar 2015.
 • Jovan Dejanović, „Kako je iznikao SPENS“, Dnevnik, Novi Sad, 16. januar 2016.
 • Nada Stanić, Zorica Lambeta, Zoran Petrović, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 2016.
 • Zdravko Rajčetić, Vladimir Mitrović (Ur.), UPIDIV 50 godina. Tom 2. 50 godina primenjenih umetnosti u Vojvodini, UPIDIV, Novi Sad, 2017.
 • Ljubica Miljković, Miloš Bajić (1915-1995), Narodni muzej, Beograd, 2017.
 • Sava Stepanov, Dragoljub Adžić Adžo: 50 godina bavljenja keramičkom skulpturom, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad, 2018.
 • Vladimir Mitrović, ”Karlo Baranji i Zlate Markov-Baranji: Međuratni skulptorski opus’’, Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine br. XXXII, Novi Sad, 2019.
 • Vladimir Mitrović, Miroslav Šilić, Arhitekta Pavle Žilnik (1920-2006),  Akademija umetnosti, Novi Sad, 2019.
 • Vladimir Mitrović, SULUV / Fragmenti istorije 1957-1967. / 1, SULUV, 2020.
 • Vladimir Mitrović, SULUV / Fragmenti istorije 1968-1977. / 2, SULUV, Novi Sad, 2021.
 • Suzana Vuksanović (Urednica), Skulptura: medij, metod, društvena praksa.2, zbornik radova, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2021.
 • Vladimir Mitrović, SULUV / Fragmenti istorije 1978-1986. / 3, SULUV, Novi Sad, 2022.
 • Vladimir Mitrović, Djela velikana hrvatske umjetnosti 20. stoleća u Novom Sadu: Ivan Meštrović / Ivan Vitić / Josip Sajsel, Hrvatski kulturni centar, Novi Sad, 2022.
 • Grupa autora, 252 godine umetnosti: Strategija sećanja / Iz istorije umetničkih udruženja Vojvodine, Katalog izložbe, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2022.
 • Marina Miljuš, Slobodanka Perović, Spomenici, spomen ploče i skulpturalna dela u Pančevu, katalog izložbe, Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu, Pančevo, 2022.

Odabrana literatura:

 • Miloš Arsić, „Maštovito rešavanje oblika i prostora“, Dnevnik, Novi Sad, 26. decembar 1974.
 • A. B., „Riblji restoran u carskoj konjušnici“, Ekspres, Beograd, 15. januar 1970.
 • Ž. Balaban, „Zrenjanin krije brojna umetnička dela: Skulpture po fabrikama“, Dnevnik, Novi Sad, 2. novembar 2015.
 • R. Barković, „Čudno selo Čelarevo“, Borba, Beograd, 29. avgust 1977.
 • Jovan Dejanović, „Kako je iznikao SPENS“, Dnevnik, Novi Sad, 16. januar 2016.
 • Lj. Popović, „Kina očima Vojvodine (razgovor)“, Dnevnik, Novi Sad, 9. januar 1983.